Kommunen er fornøyd med oppnådd pris som er i samsvar med forutsetningene i taksten fra 2017.

Salget er en «betinget» avtale, og Selvaag Bolig ASA har nå seks måneder på utvikle konseptet, før de tar en endelig beslutning på om de ønsker å gjennomføre kjøpet.