For å gi en smakebit på hva du kan oppleve langs strekningen har Vestby kommune laget denne informasjonsbrosjyren i samarbeid med Hølen og Såner vel, Vestby historielag og Vestby forsvarsforening. Vi håper den kan inspirere deg til å utforske området og at du får en fin tur langs denne historiske jernbanelinjen.

Se brosjyren Opplev Smålensbanen

Den finnes også i trykket form på Rådhuset v/ Servicekontoret, Son og Vestby bibliotek, Skøiens Eftf handel i Hølen, Hølen Kafe og Son kystkultursenter.