Personer med symptomer som kan skyldes koronavirus (covid-19) bør testes så snart som mulig. 

Alle som selv mistenker at de er smittet av korona kan bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Før du tar kontakt, les gjennom testkriterier fra Folkehelseinstituttet.

For informasjon om koronatest, gå til siden for koronatesting.

Vi minner om at dersom du er i behov av legetilsyn skal du ringe 404 04 919 og taste 1 – du settes da over til Mosseregionens koronalegevakt som tilbyr legetilsyn. 

Test og analyse er gratis!   

Oversikt korona testresultater i Vestby kommune :

Det lages én felles rapport med smittetall for hele uken. Tallene publiseres her den påfølgende uke.

Oversikt fra og med mars 2020 finner du i rapportene publisert på denne siden.

Dato      Antall positive prøvesvar
per uke
Antall positive prøvesvar 
totalt siden mars 2021
Uke 22 25 8661
Uke 23 18 8679
Uke 24 25 8704
Uke 25 36 8740
uke 26 46 8786
Uke 27 31 8817
Uke 28    
Uke 29    
Uke 30    
Uke 31    
Uke 32    
Uke 33    
Uke 34    
Uke 35    
Uke 36    
Uke 37    
Uke 38    
Uke 39    
Uke 40    
Uke 41    
Uke 42    
Uke 43    
Uke 44    
Uke 45    
Uke 46    
Uke 47    
Uke 48    
Uke 49    
Uke 50    
Uke 51    
Uke 52