For mer informasjon og oppdaterte nyheter fra Vestby kommune:

Alt om koronavirus

Veiledere for smittevern for elevene kan leses på Utdanningsdirektoratet sine sider

Informasjon fra Helsedirektoratet kan leses på direktoratet sine sider. 

Folkehelseinstituttet sine temasider om koronaviruset kan åpnes her.