Coronavirus

Smittevernrapport Koronavirus, 22. mai

Kommunen har de siste dagene fått svar på 37 nye prøver. Alle var negative. Det er da fortsatt 25 positive prøver i Vestby. Det er 532 som har testet negativt.        
Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet utover de positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter. Det er også enkelte som har blitt testet flere ganger.
 
 
Sjur Authen
Rådmann
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------