Forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken fylke jf. smittevernloven § 4-1

Her finner du lenke til forskriften som ble iverksatt 11. november, inkludert endringer gjeldende fra 30. november: ​Forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av koronasmitte Vestby kommune Viken fylke jf. smittevernloven § 4-1

Tiltakene er vurdert 30. november, og videreføres altså til 14. desember, med endringene som kommer frem under. 

Viktige endringer i forskriften gjeldende fra 30. november:

Forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken fylke jf. smittevernloven § 4-1 får forlenget gyldighet til 14. desember. Det gjøres samtidig en mindre endring i forskriftens §§ 3 og 4. Disse endringene fremkommer i fet/kursiv under.

§ 3 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a) Treningssentre og lignende steder. Treningssentre kan holde åpent dersom følgende forholdsregler følges;

a. Ikke lov med gruppetreninger.
b. Treningssenteret må være bemannet i åpningstiden.
c. De som trener må registrere seg, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter treningen.
d. Det skal settes opp desinfeksjonsmidler, og plakater som minner om plikten til å rengjøre før og etter bruk av apparater. Personalet skal påse at kundene rengjør apparater etter bruk.
e. Garderober og dusjanlegg skal være stengt.
f. De som trener skal være bosatt i Vestby kommune.
g. Det skal til enhver tid holdes minimum 4 meters avstand mellom de som trener.

§ 4 Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelde. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.

Første ledd omfatter ikke:

  1. Begravelser og bisettelser, samt minnesamvær i forbindelse med dette. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.