Vi prioriterer tilskudd til aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold. 

Det er viktig å merke seg datoen, siden søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen
av kommunale kulturmidler for 2021, til drift av organisasjonen og planlagte aktiviteter og arrangementer.

Søknadsfristen 15. mars gjelder også søknader om nærmiljøtilskudd, se Tilskuddsordninger - Nærmiljøtilskudd


Og visste du at tilskudd til friluftstiltak fordeles gjennom hele året ? Søk når som helst!
Det er satt av 300.000 kroner hvert år til tiltak innen friluftsliv. Potten fordeles etter søknad til gode tiltak for å tilrettelegge for friluftsaktiviteter. Vi oppfordrer frivillige organisasjoner til å søke! Mer info finner du på siden Tilskuddsordninger - Friluftstilskudd