www.vestby.kommune.no

Barn i klatrestativ

Søk om nærmiljøtilskudd i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder. Anlegget/tiltaket må være åpent for alle. Søknadsfrist i 2020 er 15. mars

Nærmiljøsammenslutninger som velforeninger, borettslag, boligsameier o.l., samt skoler og stønadsberettigede organisasjoner i Vestby kommune kan søke.

Årlig søknadsfrist er 15. mars.

Søknaden merkes med "Nærmiljøtilskudd" og må inneholde:
Opplysninger om tiltak og om søker
Prosjektbeskrivelse
Budsjett som viser finansieringen

Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknaden sendes til:
post@vestby.kommune.no, eller Vestby kommune, PB. 144, 1541 VESTBY.

Se for øvrig Vestby kommunes Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid pkt. 5. Nærmiljøtilskudd

Retningslinjer vedtatt av Kommunstyret 14.03.2016, sak K-17/16.

 

Opprettet: 01.mars.19 av Webmaster
Oppdatert: 21.februar.20