Foreldre med en samlet skattbar bruttoinntekt lavere enn 559 167 kroner brutto per år, kan søke om redusert betaling. Du kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år (født i 2020 eller tidligere) hvis du har en inntekt lavere enn 598 825 kr. Søknadskjema kan åpnes her. 

Ved søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kontrolleres husstandens samlede inntekt for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. 
Vestby kommune henter ut skatteinntekten fra skattemyndighetene. Har du ytterligere informasjon kan det legges ved søknaden.

For mer informasjon se Søk om moderasjoner under barnehage.