Foreldre med en samlet skattbar bruttoinntekt lavere enn 559 167 kroner brutto per år, kan søke om redusert betaling. Du kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år (født i 2020 eller tidligere) hvis du har en inntekt lavere enn 598 825 kr. Søknadskjema kan åpnes her. 

Ved søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kontrolleres husstandens samlede inntekt for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. 
Vestby kommune henter ut skatteinntekten fra skattemyndighetene. Har du ytterligere informasjon kan det legges ved søknaden.

For mer informasjon, se våre nettsider om moderasjonsordninger