Barn i klatrestativ

Søk tilskudd til gode nærmiljøtiltak innen 15. mars!

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder. Anlegget/tiltaket må være åpent for alle.

Nærmiljøsammenslutninger som velforeninger, borettslag, boligsameier, samt skoler og stønadsberettigede organisasjoner i Vestby kommune kan søke.

Les mer om Nærmiljøtilskudd på våre sider

Vi minner samtidig om søknadsfristen for kulturmidler - tilskudd til kultur- og idrettsorganisasjoners drift og aktiviteter - søk innen samme frist 15. mars! Les mer om våre tilskuddsordninger

Tips en venn Skriv ut