Fingermaling

Søknad om plass i barnehage i Vestby kommune for barnehageåret 2019/2020 - samordnet opptak

Barnehage - Søknadsfrist 1. mars 2019

Søknad til barnehager i Vestby gjøres i Søknadsportalen som ligger på Vestby kommunes hjemmeside, innen 1. mars 2019. Informasjon om barnehagetilbudet i Vestby finnes også på kommunes hjemmeside

Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som er fyller 1 år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

De som ikke har anledning til å søke elektronisk hjemme kan ta kontakt med den enkelte barnehage. Hvis du ikke har mulighet til å logge inn via ID-porten, dvs. hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, så må du ta kontakt med Vestby kommune - barnehagekontoret v/Liv Engelund, tlf 922 34 714.
 

Påmelding til skolefritidsordningen (SFO) i Vestby kommune for skoleåret 2019/2020.

SFO - Søknadsfrist 15. mars 2019

Påmelding til SFO gjøres i Søknadsportalen som ligger på Vestby kommunes hjemmeside, innen 15.mars 2019. Informasjon om SFO finnes også på kommunens hjemmeside. 

Tips en venn Skriv ut