Fingermaling

Søknad om plass i barnehager i Vestby kommune 2018/2019 - samordnet opptak

Søknad om plass i barnehager i Vestby kommune for barnehageåret 2018/2019 -  samordnet opptak
Søknadsfrist 1.mars 2018

Søknad til barnehager i Vestby gjøres i Søknadsportalen som ligger på Vestby kommunes hjemmeside, innen 1.mars 2018. Informasjon om barnehagetilbudet i Vestby finnes også på kommunens hjemmeside.

Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller 1 år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

De som ikke har anledning til å søke elektronisk hjemme kan benytte pc i rådhuset, ta kontakt med kommunens servicekontor eller den enkelte barnehage. Hvis du ikke har mulighet til å logge inn via ID-porten, dvs. hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, så må du ta kontakt med Vestby kommune - barnehagekontoret v/Liv Engelund, tlf 922 34 714.

Påmelding til skolefritidsordningen (SFO) i Vestby kommune for skoleåret 2018/2019

Søknadsfrist 15. mars 2018

Påmelding til SFO gjøres i Søknadsportalen som ligger på Vestby kommunes hjemmeside, innen 15.mars 2018. Informasjon om SFO finnes også på kommunens hjemmeside.

Tips en venn Skriv ut