www.vestby.kommune.no

Søknad som kan forestås av tiltakshaver

Dette er en veiledning for deg som skal forestå søknaden selv. Dersom du ønsker å benytte deg av denne type søknad, kan du gjøre alt selv. Søknader etter plan- og bygningsloven § 20-2, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, er fritatt fra ansvar. Du er selv ansvarlig for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene følges.

Veileder om søknad som kan forestås av tiltakshaver

Opprettet: 25.august.10
Oppdatert: 17.januar.13
Tips en venn Skriv ut