Søknad om plass i barnehage i Vestby kommune for barnehageåret 2021-2022 – samordnet opptak

Søknadsfrist 1. mars 2021

Søknad til barnehager i Vestby gjøres i Søknadsportalen innen 1.mars 2021. Informasjon om barnehagetilbudet i Vestby finnes også her på kommunens nettside.

Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som er fyller 1 år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 
 
De som ikke har anledning til å søke elektronisk kan få hjelp ved å henvende seg til kommunens servicekontor, telefon 64 98 01 00. 

Påmelding til skolefritidsordningen (SFO) i Vestby kommune for skoleåret 2021-2022

Søknadsfrist 15.mars 2021

Påmelding til SFO gjøres i Søknadsportalen innen 15.mars 2021. Informasjon om SFO finnes også her på kommunens nettside. 

Har du spørsmål om påmeldingen eller SFO-tilbudet kan du henvende deg til den enkelte skole.