Du må i utgangspunktet søke om solceller

Etter plan- og bygningsloven § 20-1 regnes solceller og mindre vindkraftanlegg som byggtekniske installasjoner når de monteres på en bygning eller på en boligtomt. Alt arbeid på bygningstekniske installasjoner skal det i utgangspunktet søkes om til kommunen.

Søknad om oppføring av mindre vindkraftanlegg

Oppføring av mindre vindkraftanlegg er søknadspliktig.

Kommunen kan behandle søknader om å bygge mindre vindkraftanlegg på inntil 1 MW (megawatt) etter reglene i plan- og bygningsloven uten at dette krever konsesjon. Anlegg utover dette er avhengig av konsesjon etter energiloven.

En ansvarlig søker må sende inn søknaden for deg. Det kan være en arkitekt, bygningsingeniør, tømrermester eller tilsvarende. Du må selv ta kontakt med et slikt firma. Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknaden og all dokumentasjon til kommunen. Ansvarlig søker skal også sikre at prosjektet er i tråd med byggereglene.

Forhold som skal vurderes ved en slik søknad er forhold til naturmangfoldet der anlegget skal oppføres, hensyn til kulturminner, støy og andre ulemper. Plassering, høyde og størrelse vil også vurderes opp mot plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan- og reguleringsbestemmelser.

Unntak fra søknadsplikten for solceller

For solcelleanlegg finnes det unntak fra søknadsplikten i byggesaksforskriften § 4-1. Solceller kan bygges uten å søke hvis

  • solcellene ikke er i strid med regler i loven eller kommunens planer.
  • de oppfyller alle tekniske krav.
  • etableres innenfor en bruksenhet eller branncelle - det betyr at du må søke til kommunen hvis du monterer solceller over flere leiligheter eller begge deler av en tomannsbolig.

Unntaket gjelder ikke frittstående installasjoner.

Unntaket fra søknadsplikten gjelder ikke for enkelte eiendommer eller bygninger

Om eiendommen din ligger i et bevaringsområde (for eksempel deler av Son, Hvitsten eller Hølen), har bevaringsverdig bebyggelse, eller ligger innenfor en hensynssone for bevaring, gjelder egne regler i både kommuneplan og reguleringsplan for hva som er tillatt.

Er du usikker på hvilke regler som gjelder, kan du ta kontakt med bygningsavdelingen.

Følg dagens tekniske krav

Når man bygger tekniske installasjoner som solceller eller mindre vindkraftanlegg må man følge dagens tekniske krav. Kravene til brannsikkerhet og konstruksjonssikkerhet er de viktigste ved oppføring av solceller. Før man bygger anlegg på tak som legger ekstra vekt på taket, bør man også undersøke om takets bæring er god nok til den ekstra vekten. Om man trenger hjelp til dette, ta kontakt med en statiker.

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om hvilke skjemaer du kan bruke, krav til søknaden, dispensasjoner, nabovarsling og behandlingstid på siden.
Slik søker du