Solerunden barnehage

Solerunden barnehage

Solerunden barnehage åpnet 16. august 2013.

Barnehagen ligger til høyre ved innkjøringen til Vestby skole og Vestby Arena. Solerunden barnehage har nye tidsmessige lokaler og et stort, variert og spennende uteområde med kort vei til skog og mark. På vinteren har vi preparerte skiløyper rett utenfor gjerdet.

På småbarnsavdelingene Frigg og Frøya, går 1-3 åringene

På storbarnsavdelingene Odin og Tor, går 3-6 åringene

Småbarna flytter fortrinnsvis over på stor avdeling på sin fløy det året de fyller 3 år.


Søsken som får plass i barnehagen går på samme fløy for å lette ved levering og henting for foreldre.

Fløyene har en felles inngang til små- og storbarnsavdeling med felles grov- og fingarderobe.

3 åringene på avdeling Frigg og Tor samles 2 dager i uka til felles aktiviteter tilpasset sin egen aldersgruppe. Tilsvarende for 3 åringen på avdeling Frøya og Odin.
Småbarnsavdelingene Frigg og Frøya samarbeider også og det samme gjør storbarnsavdelingene Tor og Odin.

Barnehagen har flere rom på hver avdeling og et stort felles kjøkken og spiserom, hvor alle måltider inntas. Vi har aktivitet- og dramarom og et stort felles formings som også benyttes av førskolegruppa. Fra høsten -18 vil vi også ha et ferdig innredet språkrom.

Vi har todelt uteområde som er delt av med gjerde og port som gjør området trygt også for de yngste. Vi benevner det som øvre- og nedre lekeplass. Øvre lekeplass er plan og oversiktlig og nedre lekeplass er en kupert naturlekeplass som for de eldste er et spennende område å leke på, for de yngste barna er det et turområde med trygge rammer.

På øvre lekeplass har vi har egen snekkerbod, aktivitetshytte med mulighet for oppvarming med vedovn, mini-kunstgressbane, husker, balansebom, sandkasser, lekehus og aktivitetstårn med sklie. På nedre lekeplass har vi drivhus/kjøkkenhage, hinderløype, vikingskip og en bålplass hvor vi planlegger å få opp en gapahuk. På vinteren har vi også akebakke her.

Skog og friområder ligger i kort avstand fra barnehagen og vi har en fin turplass som besøkes jevnlig til alle årstider.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia filosofien og har som målsetting å jobbe sammen om felles prosjekter, ved å ta i bruk alle sansene og benytte oss av ulike uttrykksmåter og materialer. Vi har alle ulike ressurser og ved å jobbe sammen kan vi utfylle hverandre og få flere ressurser å spille på.

Vi har et felles prosjekt i løpet av barnehageåret. «Jeg kan få til mye og sammen kan vi få til mye mer». Prosessen, erfaringene og opplevelsene underveis er like viktig som sluttresultatet, det er der alle oppdagelser, erfaringer, fellesskap og minner etableres. Sammen med barna dokumenterer og reflekterer vi rundt nye oppdagelser erfaringer og opplevelsene vi har underveis gjennom året.

Vi trekker samtlige fagområder inn i prosjektet: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse, mat og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknologi, Antall, rom og form, Etikk, religion og filosof, Nærmiljø og samfunn.

Foreldrene har en «Overraskelsesforestilling» for barna i slutten av november som er relatert til tema.

Det årlige karnevalet i slutten av mars der alle barna er involvert er inspirert av prosjektets tema.

Førskolebarna har på våren en «Avsluttende forestilling» som de selv har laget og viser for sine foreldre samt 4 åringen og deres foreldre. Før premieren er det «Generalprøve» for 2-3 åringen og for førskolebarna i de barnehagene vi samarbeider med i sommerferiene.  Forestillingen blir filmet så barna kan se den senere.

    Solerunden bhg_2_300x169.jpg

Tips en venn Skriv ut