Dette omfatter tilhørende administrasjons- og støttefunksjoner, base for hjemmetjenesten, dagsenter for demente og andre fellesfunksjoner.  Kontrakten har en verdi på ca. 316 millioner kroner før merverdiavgift.
 
Planlagt oppstart grunnarbeider er medio januar 2021, med avtalt ferdigstillelse av bygget desember 2022.