Arbeidsplasser

Vestby kommune stiller med 16 jobber fordelt på kommunale barnehager og SFO'er i to perioder. Det er også fire eksterne aktører som bidrar med atten arbeidsplasser fordelt på tre perioder gjennom sommeren. Bauhaus stiller med åtte arbeidsplasser, Son Spa stiller med tre plasser, Mester Grønn stiller med tre plasser og Rema 1000 på Brevik stiller med to plasser. 

Arbeidslivskurs

Alle som har fått tilbud om jobb har nå gjennomført et obligatorisk to timer langt arbeidslivskurs. Her fikk ungdommene informasjon om rettigheter, normer og forventninger til de som arbeidstakere, og de signerte arbeidskontrakter.  

Lykke til

Vi ønsker alle ungdommene lykke til i arbeidet gjennom sommeren.