Coronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus og situasjonen i Vestby kommune

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Vestby, om kommunens arbeid for å hindre smittespredning, om hvordan du best kan beskytte deg mot smitte og hva du skal gjøre om du tror du kan være syk.

Vestby kommune følger situasjonen tett. Kommunens hjemmeside oppdateres jevnlig, med deling på Facebook. Vi sender sms til alle innbyggere hvor vi har registrert mobilnummer, med korte råd og henvisning til aktuelle nettressurser. Det antas at om lag 90 prosent av husstandene nåes på denne måten. Det prioriteres også å svare raskt på henvendelser fra Vestby Avis. 

Spørsmål og svar om koronavirus og situasjonen i Vestby kommune