Er det karantenehotell i Vestby?

Vestby kommune har samarbeidsavtale med overnattingsted i kommunen for de innbyggere som etter forskriften ikke kan avholde isolasjon og karantene forsvarlig i eget hjem. Hvem som får dette tilbudet, besluttes av kommuneoverlege og smittesporingsteamet.

For spørsmål om koronahotell, ta kontakt med teststasjonen, tlf. 404 04 919, tast 3 for å komme til teststasjonen i Vestby.

Hva gjelder for begravelser, bisettelser og dåp?

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

 

Hvilke regler gjelder for bruk av munnbind?

  • Det er påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten i Vestby kommune når du ikke kan overholde en meter avstand. 
  • Det er påbudt å bruke munnbind i taxi, både for sjåfører og passasjerer.
  • Det skal brukes munnbind i butikker og fellesarealer på kjøpesentre. Plikten gjelder ikke når ansatte i butikker kan opprettholde avstand eller når det er plexiglass eller lignende mellom ansatt og kunde. 
Kommuneoverlegen oppfordrer oss til at vi alltid har med oss munnbind. Da er vi forberedt dersom vi kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å holde avstand.   

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Må jeg bruke munnbind hos frisøren?

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Skal vi ha munnbind ved henting i skole og barnehage?

Nei. Barnehager og skoler skal tilrettelegge for at det er mulig å overholde generelt smittevern og to meters avstand ved henting og levering av barn.  

Hvis jeg har på meg munnbind, må jeg fortsatt holde en meter avstand til andre?

Ja. Bruk av munnbind kan ikke erstatte de andre smitteverntiltakene. Det aller viktigste er å holde avstand - nå gjelder 2 meter avstand til andre.   

Hva er reglene for avstand?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Nå gjelder avstand på 2 meter til mennesker du ikke bor med til vanlig eller som er dine nærmeste. 

Kan voksne trene ?

Det er ikke tillatt med idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Kan jeg ha hele klassen til barnet mitt på besøk?

I utgangspunktet bør man nå unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Men barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Jeg skal ha selskap hjemme. Hvor mange gjester kan jeg ha?

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:

  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.

Kan jeg arrangere selskap i et leid lokale?

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Kan jeg gå på restaurant / kafé med venner?

Nei, serveringssteder er stengt.

 

Kan man gå tur med venner og grille i skogen med 2 meter avstand?

En privat sammenkomst på et offentlig sted er i Covid-19-forskriften definert som et arrangement. Innendørs- og utendørs arrangement er for tiden ulovlig i Vestby kommune. Du kan ta utgangspunkt i at offentlige steder er alle andre steder enn private hjem, hager og private/lukkede kontorer og områder.  

Kommunens syn er at begrepet bør tolkes strengt i nåværende smittesituasjon. Det anses ikke som en privat sammenkomst når man går på tur med venner, men en planlagt og organisert samling av et større antall mennesker vil etter kommunens syn falle inn under definisjonen. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. 

 

Kan vi gjennomføre barnebursdag?

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem, men barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

Min sønn/ datter går på ungdomsskolen, hvilke regler gjelder?

Nå gjelder rødt tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen for skolene. Elever og foresatte blir informert gjennom Transponder. 

Hvordan informeres elever og foresatte dersom smitte oppstår på skolen?

Foresatte blir informert gjennom Transponder 

Informasjon om evt endringer vil bli gitt fra rektor og kontaktlærer. 

Vi har hatt noen få tilfeller hvor elever og lærere har fått påvist covid-19. Hvis de dette gjelder har vært på skolen de siste 48 timene, sender skolen ut en Transponder-melding til alle foresatte på skolen og informerer om hvilket trinn det er smitte på og at foresatte må følge med på egne barn og ungdom. De som i slike tilfeller regnes som nærkontakter får egen beskjed om dette. 

I de tilfellene hvor eleven/den ansatte ikke har vært på skolen de siste 48 timene, er det ingen på skolen som regnes som nærkontakter og skolen sender da ikke ut noen informasjon. 
 
Vi har forståelse for at elever og foresatte blir usikre når de får høre om smitte i skolen, men vi følger FHI sine retningslinjer når det gjelder 48-timersregelen. 
 
Vi oppfordrer alle til å teste seg hvis de får symptomer på covid-19. 
 
Det viktigste er fortsatt:
  • Bli hjemme hvis du er syk. 
  • Hold avstand. 
  • Vask hender. 

Hvilke aktiviteter er åpne for barn og unge under 20 år?

Fra 16. mars er det ikke tillatt med organiserte idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge, med ett unntak:
Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

Hvem kan være arrangør og hva kreves av en arrangør?

Alle kan være arrangør. En arrangør er ansvarlig for smittevernet på arrangementet. Det vil si at hen skal sørge for at alle kan overholde gjeldende smittevernregler. Arrangør skal ha oversikt over alle som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.  

Er biblioteket åpent for alle?

Biblioteket er en av virksomhetene som nå må holde stengt.

Er Folkebadet åpent?

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. må holde stengt

Er treningssentrene stengt?

Ja, treningssentrene er nå stengt.

Kan man trene sammen utendørs?

Ikke organisert trening, men et unntak for barn og unge som kan ha aktivitet utendørs i grupper for inntil 10 fra samme kommune, og at man kan holde 2 meters avstand

Hva betyr et påbud? Hva er konsekvensene?

Ved brudd på påbudene risikerer både enkeltpersoner og virksomheter å bli ilagt bot eller å bli straffeforfulgt.  

Er det forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder?

Nå er det skjenkestopp og serveringssteder må holde stengt, men det er tillatt med take away.
Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Hvordan føres det tilsyn?

Kommunen kan  føre tilsyn ved ulike arrangementer og serveringssteder gjennom stikkprøvekontroller.

Kommunen kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

Hva menes med et «offentlig sted»?

Du kan ta utgangspunkt i at offentlige steder er alle andre steder enn private hjem, hager og private/lukkede kontorer og områder.   

Hvordan får jeg svar på koronatesten?

Så snart prøven er analysert og besvart kan du se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no. Du logger deg enkelt inn på Min helse på Helsenorge.no. 

Du kan også få varsel om at du kan hente ut ditt prøvesvar. Les hvordan du kan få varsel her.