Er det karantenehotell i Vestby?

Vestby kommune har samarbeidsavtale med overnattingsted i kommunen for de innbyggere som etter forskriften ikke kan avholde isolasjon og karantene forsvarlig i eget hjem. Hvem som får dette tilbudet, besluttes av kommuneoverlege og smittesporingsteamet.

For spørsmål om koronahotell, ta kontakt med teststasjonen, tlf. 404 04 919, tast 3 for å komme til teststasjonen i Vestby.

Hva gjelder for begravelser, bisettelser og minnesamvær?

Følgende arrangementer kan gjennomføres:
 
 • Begravelser og bisettelser, samt minnesamvær i forbindelse med dette. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal registrere hvem som er tilstede, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter arrangementet.
   
 • Gudstjenester og andre religiøse samlinger i tidsrommet 23. desember 2020 til 2. januar 2021. Likevel slik at ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er tilstede skal holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal registrere hvem som er tilstede, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter arrangementet.

Hvilke regler gjelder for bruk av munnbind?

 • Det er påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten i Vestby kommune når du ikke kan overholde en meter avstand. 
 • Det er påbudt å bruke munnbind i taxi, både for sjåfører og passasjerer.
 • Det er påbudt å bruke munnbind i butikker og kjøpesentre når man ikke kan overholde en meters avstand til andre.
Kommuneoverlegen oppfordrer oss til at vi alltid har med oss munnbind. Da er vi forberedt dersom vi kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å holde avstand.   

Må jeg bruke munnbind hos frisøren?

Nei, det er ikke påbudt, men det er anbefalt. 

Må jeg bruke munnbind på kafé og restaurant i Vestby?

Nei.

NB: Egne regler gjelder for andre kommuner, blant annet Oslo. 

Skal vi ha munnbind ved henting i skole og barnehage?

Nei. Barnehager og skoler skal tilrettelegge for at det er mulig å overholde generelt smittevern og to meters avstand ved henting og levering av barn. 

Hvis jeg har på meg munnbind, må jeg fortsatt holde en meter avstand til andre?

Ja. Bruk av munnbind kan ikke erstatte de andre smitteverntiltakene. Det aller viktigste er å holde minst én - gjerne to - meter avstand til andre.   

Hva er reglene for antall?

Alle anbefales å ha minst mulig sosial kontakt med andre.
 
I Vestby kommune gjelder følgende regler:
 • Privat sammenkomster: Maks 5 deltakere (ref. nye nasjonale retningslinjer per 3. januar 2021)
 • Ved begravelser og bisettelser: inntil 50 personer. Smittevernregler må overholdes, minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 • Utendørs: maks. 200 personer som sitter i fastmonterte seter, forutsatt at deltakere som ikke er i samme husstand eller kohort kan holde to meters avstand til hverandre. 

Hva er reglene for avstand?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Det vil si holde en fysisk avstand på minst én meter til mennesker du ikke bor med til vanlig eller som er dine nærmeste. Det må holdes to meters avstand ved arrangementer utendørs.
 
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • På serveringssteder må det holdes minst en meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand
 • På kollektivtransporten må det holdes minst en meters avstand.
 • Barn og unge under 20 år har unntak fra 1-metersregelen ved idretts- og fritidsaktiviteter. 

Er det lov å ha arrangementer for voksne utendørs?

Det er tillatt med utendørs arrangementer med opp til 200 personer utendørs. Innendørs fritidsaktiviteter er forbudt. 

Kan jeg ha hele klassen til barnet mitt på besøk?

Barn og unge som er i samme kohorter på skole og barnehage unntas fra anbefalingen om avstand og antall. Det betyr at du kan arrangere barnebursdag så lenge barna er i samme kohort. Husk at du som forelder ikke er en del av kohorten, og skal holde minst én meter avstand til barna. Det er viktig å forsikre seg om at alle er friske.  

Jeg skal ha selskap hjemme. Hvor mange gjester kan jeg ha?

I Vestby er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer tilstede totalt. Dette gjelder uavhengig om man er fra samme husstand eller ikke.
Det er viktig å forsikre seg om at alle er friske, og det anbefales å vurdere om det er nødvendig å ha selskap akkurat nå.  

Forbudet gjelder ikke:

 • private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand
 • private sammenkomster med flere enn 10 deltakere for selskaper for barn og unge som er i samme kohort i klasserom og/eller i barnehagegrupper på dagtid
 • private sammenkomster i tidsrommet 23. desember 2020 til 2. januar 2021. På inntil to dager i dette tidsrommet er det anledning til å ha inntil 10 gjester i husstanden.

Det legges til grunn at de øvrige smitteverntiltakene ivaretas. 

Kan jeg gå på restaurant / kafé med venner?

Ja. Restauranten / kaféen skal ha tilrettelagt for at smittevernreglene ivaretas.  

Kan vi gjennomføre barnebursdag?

Barn og unge som er i samme kohorter på skole og barnehage unntas fra anbefalingen om avstand og antall. Det betyr at du kan arrangere barnebursdag så lenge barna er i samme kohort. Husk at du som forelder ikke er en del av kohorten, og skal holde minst én meter avstand til barna. Det er viktig å forsikre seg om at alle er friske.  

Min sønn/ datter går på ungdomsskolen, hvilke regler gjelder?

Ungdomskolene i Vestby er på rødt nivå fra 4. januar 2021.

Det betyr for ungdomsskolene at kohortene blir mindre, og deler av ungdomsskoleklassene får digital hjemmeskole. 10. trinn vil være fysisk på skolen hele tiden, men 8. og 9. trinn vil ha kombinert fysisk tilstedeværelse og digital hjemmeskole. Dette vil i første omgang være gjeldende frem til 18. januar.

Informasjon om evt endringer vil bli gitt fra rektor og klassekontakter. 

Hvordan informeres elever og foresatte dersom smitte oppstår på skolen?

De siste månedene har vi hatt noen få tilfeller hvor elever og lærere har fått påvist covid-19. Hvis de dette gjelder har vært på skolen de siste 48 timene, sender skolen ut en Transponder-melding til alle foresatte på skolen og informerer om hvilket trinn det er smitte på og at foresatte må følge med på egne barn og ungdom. De som i slike tilfeller regnes som nærkontakter får egen beskjed om dette. 
 
I de tilfellene hvor eleven/den ansatte ikke har vært på skolen de siste 48 timene, er det ingen på skolen som regnes som nærkontakter og skolen sender da ikke ut noen informasjon. 
 
Vi har forståelse for at elever og foresatte blir usikre når de får høre om smitte i skolen, men vi følger FHI sine retningslinjer når det gjelder 48-timersregelen. 
 
Vi oppfordrer alle til å teste seg hvis de får symptomer på covid-19. 
 
Det viktigste er fortsatt:
 • Bli hjemme hvis du er syk. 
 • Hold avstand. 
 • Vask hender. 

Hvilke aktiviteter er åpen for barn og unge under 20 år?

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter, aktivitetshaller, fritidsklubber og svømmetrening går som normalt for barn og unge under 20 år.  Med henvisning til de nasjonale smitteverntiltakene fra 4. januar 2021, anbefales det på det sterkeste å avlyse innendørs treninger og øvelser frem til 18. januar - også for barn og unge

Mitt barn går på mange aktiviteter og treffer mange ulike kohorter i løpet av en uke. Hva bør vi tenke på i den sammenheng?

Det kan være lurt å notere ned hvor man har vært og hvem man har truffet. Da bidrar du til å forenkle et eventuelt smittesporingsarbeid. Mange aktiviteter er også innstilt for øyeblikket.  

Hvem kan være arrangør og hva kreves av en arrangør?

Alle kan være arrangør. En arrangør er ansvarlig for smittevernet på arrangementet. Det vil si at hen skal sørge for at alle kan overholde gjeldende smittevernregler. Arrangør skal ha oversikt over alle som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.  

Er Folkebadet åpent?

Nei, Folkebadet er stengt. 

Følgende tilbud holdes likevel åpent: Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.  Med henvisning til de nasjonale smitteverntiltakene fra 4. januar 2021, anbefales det på det sterkeste å avlyse innendørs treninger og øvelser frem til 18. januar - også for barn og unge

Er treningssentrene stengt?

 Treningssentre kan holde åpent dersom følgende forholdsregler følges;
a. Ikke lov med gruppetreninger.
b. Treningssenteret må være bemannet i åpningstiden.
c. De som trener må registrere seg, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter treningen.
d. Det skal settes opp desinfeksjonsmidler, og plakater som minner om plikten til å rengjøre før og etter bruk av apparater. Personalet skal påse at kundene rengjør apparater etter bruk.
e. Garderober og dusjanlegg skal være stengt.
f. De som trener skal være bosatt i Vestby kommune.
g. Det skal til enhver tid holdes minimum 2 meters avstand mellom de som trener, og det skal ikke være mer enn 1 besøkende pr 25 m2.

Kan man trene sammen utendørs?

Du kan trene utendørs, også sammen med andre, men avstandsreglene må følges. Det betyr at idrett med mulighet for kontakt, for eksempel fotball, er forbudt.

Hva betyr et påbud? Hva er konsekvensene?

Ved brudd på påbudene i de lokale forskriftene risikerer både enkeltpersoner og virksomheter å bli ilagt bot eller å bli straffeforfulgt.  

Er det forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder?

Ja, det er innført nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nasjonale retningslinjer per 3. jan 2021)

Hvordan føres det tilsyn?

Kommunen kan  føre tilsyn ved ulike arrangementer og serveringssteder gjennom stikkprøvekontroller.

Kommunen kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

Hva menes med et «offentlig sted»?

Du kan ta utgangspunkt i at offentlige steder er alle andre steder enn private hjem, hager og private/lukkede kontorer og områder.