Er det karantenehotell i Vestby?

Vestby kommune har samarbeidsavtale med overnattingsted i kommunen for de innbyggere som etter forskriften ikke kan avholde isolasjon og karantene forsvarlig i eget hjem. Hvem som får dette tilbudet, besluttes av kommuneoverlege og smittesporingsteamet.

For spørsmål om koronahotell, ta kontakt med teststasjonen, tlf. 404 04 919, tast 3 for å komme til teststasjonen i Vestby.

Hva gjelder for begravelser, bisettelser og minnesamvær?

Følgende arrangementer kan gjennomføres:
 • Begravelser og bisettelser, samt minnesamvær i forbindelse med dette. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal registrere hvem som er tilstede, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter arrangementet.

Hvilke regler gjelder for bruk av munnbind?

 • Det er påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten i Vestby kommune når du ikke kan overholde en meter avstand. 
 • Det er påbudt å bruke munnbind i taxi, både for sjåfører og passasjerer.
 • Det er påbudt å bruke munnbind i butikker og kjøpesentre når man ikke kan overholde en meters avstand til andre.
Kommuneoverlegen oppfordrer oss til at vi alltid har med oss munnbind. Da er vi forberedt dersom vi kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å holde avstand.   

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Må jeg bruke munnbind hos frisøren?

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som  bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Må jeg bruke munnbind på kafé og restaurant i Vestby?

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. 

Skal vi ha munnbind ved henting i skole og barnehage?

Nei. Barnehager og skoler skal tilrettelegge for at det er mulig å overholde generelt smittevern og to meters avstand ved henting og levering av barn.  

Hvis jeg har på meg munnbind, må jeg fortsatt holde en meter avstand til andre?

Ja. Bruk av munnbind kan ikke erstatte de andre smitteverntiltakene. Det aller viktigste er å holde minst én - gjerne to - meter avstand til andre.   

Hva er reglene for antall?

 • Den nasjonale anbefalingen om besøk i hjemmet gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

Hva er reglene for avstand?

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Det vil si holde en fysisk avstand på minst én meter til mennesker du ikke bor med til vanlig eller som er dine nærmeste. Det må holdes to meters avstand ved arrangementer utendørs. 
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • På serveringssteder må det holdes minst en meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand
 • På kollektivtransporten må det holdes minst en meters avstand.
 • Barn og unge under 20 år har unntak fra 1-metersregelen ved idretts- og fritidsaktiviteter. 

Kan voksne trene ?

Det er nå tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for både barn og voksne. 

 • Idrettslag kan igjen organisere trening for voksne f.o.m 11. februar, men ikke benytte dusj og garderobe)
 • Innendørs arrangementer er fortsatt forbudt.
 • Alle voksne som deltar på øvinger og treninger i Vestby kommune, må være bosatt i kommunen.  

Treningsentrene er også åpne.

Kan jeg ha hele klassen til barnet mitt på besøk?

Den nasjonale anbefalingen om besøk i hjemmet gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Jeg skal ha selskap hjemme. Hvor mange gjester kan jeg ha?

Den nasjonale anbefalingen om besøk i hjemmet gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. 

Kan jeg gå på restaurant / kafé med venner?

Ja, serveringssteder kan nå holde åpent, smittevernregler skal overholdes. 

 

Kan vi gjennomføre barnebursdag?

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

Min sønn/ datter går på ungdomsskolen, hvilke regler gjelder?

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Elever og foresatte blir informert gjennom Transponder. 

Hvordan informeres elever og foresatte dersom smitte oppstår på skolen?

Foresatte blir informert gjennom Transponder 

Informasjon om evt endringer vil bli gitt fra rektor og kontaktlærer. 

Vi har hatt noen få tilfeller hvor elever og lærere har fått påvist covid-19. Hvis de dette gjelder har vært på skolen de siste 48 timene, sender skolen ut en Transponder-melding til alle foresatte på skolen og informerer om hvilket trinn det er smitte på og at foresatte må følge med på egne barn og ungdom. De som i slike tilfeller regnes som nærkontakter får egen beskjed om dette. 

I de tilfellene hvor eleven/den ansatte ikke har vært på skolen de siste 48 timene, er det ingen på skolen som regnes som nærkontakter og skolen sender da ikke ut noen informasjon. 
 
Vi har forståelse for at elever og foresatte blir usikre når de får høre om smitte i skolen, men vi følger FHI sine retningslinjer når det gjelder 48-timersregelen. 
 
Vi oppfordrer alle til å teste seg hvis de får symptomer på covid-19. 
 
Det viktigste er fortsatt:
 • Bli hjemme hvis du er syk. 
 • Hold avstand. 
 • Vask hender. 

Hvilke aktiviteter er åpen for barn og unge under 20 år?

Fra 3. februar åpnes det for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. 

Barn og unge under 20 år kan delta på organiserte fritidsaktiviteter i Vestby, selv om de bor i en annen kommune i området.  Unødvendige reiser frarådes fortsatt, da reising innebærer økt risiko både for å smitte andre og for å bli smittet selv.  

Mitt barn går på mange aktiviteter og treffer mange ulike kohorter i løpet av en uke. Hva bør vi tenke på i den sammenheng?

Det kan være lurt å notere ned hvor man har vært og hvem man har truffet. Da bidrar du til å forenkle et eventuelt smittesporingsarbeid.  

Hvem kan være arrangør og hva kreves av en arrangør?

Alle kan være arrangør. En arrangør er ansvarlig for smittevernet på arrangementet. Det vil si at hen skal sørge for at alle kan overholde gjeldende smittevernregler. Arrangør skal ha oversikt over alle som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.  

Er Folkebadet åpent?

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. må fortsatt holde stengt. Følgende unntak gjelder:
 • skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen. 

Er treningssentrene stengt?

 Treningssentre kan igjen holdes åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

Kan man trene sammen utendørs?

Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn innendørs. Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. 

Hva betyr et påbud? Hva er konsekvensene?

Ved brudd på påbudene i de lokale forskriftene risikerer både enkeltpersoner og virksomheter å bli ilagt bot eller å bli straffeforfulgt.  

Er det forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder?

Nei, men skjenking av alkohol kun til de som får servert mat. Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Skjenkestopp ved midnatt etter nasjonale regler.

Hvordan føres det tilsyn?

Kommunen kan  føre tilsyn ved ulike arrangementer og serveringssteder gjennom stikkprøvekontroller.

Kommunen kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

Hva menes med et «offentlig sted»?

Du kan ta utgangspunkt i at offentlige steder er alle andre steder enn private hjem, hager og private/lukkede kontorer og områder.