Sprengningsarbeid i Sentrumsveien p[begynnes uke 34

Sprengningsarbeid i Sentrumsveien påbegynnes i uke 34

Sentrumsveien skal saneres og bygges om i henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum. I den forbindelse vil det utføres sprengningsarbeid i Sentrumsveien i uke 34.

Klikk her for mer informasjon om arbeidet

Klikk her for mer informasjon om planene for Sentrumsveien
 
Kontakt i kommunen
Kontaktperson i kommunen er prosjektleder Nazhad Chawshin, Resultatområde Kommunalteknikk. Tlf. 900 32 644, e-post: nazhad.chawshin@vestby.kommune.no

Entreprenør
Park & Anlegg AS er valgt til å utføre arbeidet for Vestby kommune. Kontaktperson og prosjektleder er Jack Ragnar Valleraune, tlf. 941 30 300 eller e-post: jack@park-anlegg.no