Riggplass for bygging av Sentrumsveien er etablert på juletretomten ved Vestby rådhus

Sprengingsarbeid i Sentrumsveien utsatt

Sentrumsveien skal saneres og bygges om i henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum. 

Hafslund vurderer behov for flytting av elektriske anlegg og tidspunkt for oppstart av sprengingsarbeidet blir derfor utsatt inntil videre.

Klikk her for mer informasjon om arbeidet

Klikk her for mer informasjon om planene for Sentrumsveien
 
Kontakt i kommunen
Kontaktperson i kommunen er prosjektleder Nazhad Chawshin, Resultatområde Kommunalteknikk. Tlf. 900 32 644, e-post: nazhad.chawshin@vestby.kommune.no

Entreprenør
Park & Anlegg AS er valgt til å utføre arbeidet for Vestby kommune. Kontaktperson og prosjektleder er Jan Inge Nordenhaug, tlf. 905 58 309 eller e-post: jan.inge.nordenhaug@park-anlegg.no

Tips en venn Skriv ut