Rengjøring av ledningsnettet

Rengjøringen skjer hovedsakelig på våren, men kan ved behov også gjennomføres ellers i året. Når vi rengjør der du bor, vil du bli varslet i forkant gjennom Vestby kommunes SMS varslingssystem. Du kan oppleve dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden. Noen abonnenter, spesielt i høyereliggende områder, kan risikere at vannet blir helt borte mens spylingen pågår.
Spylingen foregår på ukedager, hovedsakelig mellom kl 0800 og 1500 - med noen unntak.

Hvordan gjør vi det?

Vi rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på vannledningsnettet. Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er blitt klart.

Hvordan vil du oppleve spylingen?

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvask- eller vaskemaskin under spylingen, og at du begrenser tapping fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann i kranene. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne til det blir klart. Rens deretter siler på tappestedene. Klesvask, spesielt hvitvask, bør derfor utsettes. 

Blir vannet brunt?

Ja, det kan bli brunt og det kan bli luft i rørene. Åpne kranene og la det renne til vannet blir klart. 

Kan dere si i fra når dere spyler hos meg?

Det er vanskelig å si når vi er akkurat hos deg, da vannet kan forsvinne når vi spyler i nærområdet.

Hva med oppvaskmaskin og vaskemaskin, vil de stoppe?

Oppvaskmaskin og vaskemaskin kan stoppe, og de kan dra inn brunt vann. Vi anbefaler derfor å utsette slik vask når du har fått varsel om spyling.