SKOLE KLOKKESLETT
Bjørlien skole  
1. trinn  09.00
2. - 7. trinn  08.30
Brevik skole  
1. trinn  10.00
2. - 7. trinn  08.30
Hølen skole  
1. trinn  09.00
2. - 7. trinn  08.30
Son skole  
1. trinn  09.30
2. - 7. trinn  08.30
Vestby skole  
1.A  09.00
1.B  09.15
1.C  09.30
2. - 7. trinn  08.30
Grevlingen ungdomsskole  
8. - 10. trinn  08.25
Vestby ungdomsskole  
8. - 10. trinn  08.30