Er du over 80 år og ikke blitt oppringt?

Vi har nå ringt alle innbyggere over 80 år, de vil få time etterhvert som vi mottar vaksiner. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen. 

Vi har sendt brev til de over 80 år som vi ikke har klart å få tak i per telefon, Vi ber derfor om at personer over 80 år som ikke allerede er kontaktet av kommunen selv tar kontakt med oss hvis de ønsker vaksine.

Hvis du allerede er forhåndsregistrert trenger du ikke gjøre noe. 

Alle blir først registrert i vaksinekø. Når du er registrert kan du vente til du mottar SMS til din telefon med beskjed om at det er tid for å bestille time. Det skjer etter hvert som kommunen mottar vaksiner, i prioritert rekkefølge. 

Ring vår hjelpetelefon hvis du ønsker hjelp til registrering. 

Koronavaksinasjonsstatistikk
På Folkehelseinstituttets sider finner du oversikt over antall vaksinerte i hver enkelt kommune 

Uke 9

Det er meldt at kommunen vil motta:

  • 37 hetteglass (222 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De fleste vaksinene vil bli gitt til de som fikk dose 1 i uke 6. De som får tilbud om første vaksinedose denne uken vil bli kontaktet av kommunen.

Disse innbyggerne tilhører:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 

-  og utvalgt helsepersonell

  • 10 hetteglass (110 doser) med vaksine fra AstraZeneca.

Etter føringer fra FHI skal AstraZeneca-vaksinen kun brukes til helsepersonell. Når prioritert helsepersonell i kommunen er ferdig vaksinert, skal man begynne å vaksinere prioriteringsgruppe 5 med denne vaksinen, og deretter gruppe 6 og deretter gruppe 7.

FHI anbefaler fortsatt mRNA-vaksine til personer 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

Det har på nåværende tidspunkt blitt vaksinert 826 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 504 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3. 151 helsepersonell fått dose 1 og 103 helsepersonell fått dose 1 og 2.

220 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 3. mars.

Kommunen får vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per i dag har 7220 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 10 får vi 27 hetteglass(162 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

 

Uke 8

I uke 8 og 9 vil kommunen kun motta nok vaksinedoser (med m-RNA vaksinen Comirnaty) til dose 2. Det betyr at ingen innbyggere vil få dose 1 denne uken. 
 
Antall vaksinedosuer kommunen vil motta uke 8 er altså:
  • 39 hetteglass (234 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). m-RNA vaksinen Comirnaty er planlagt gitt til:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 

-  utvalgt helsepersonell
 

  • 10 hetteglass (100 doser) vaksine fra AstraZeneca.

AstraZeneca-vaksinen er planlagt gitt til:

-utvalgt helsepersonell 
 

Etter føringer fra FHI skal AstraZeneca-vaksinen i kommunene i uke 7 og 8 kun brukes til helsepersonell. Dette gjelder selv om man bruker mer enn 20% av det totale antallet nye doser på helsepersonell.

Prioritert helsepersonell som er 65 år eller eldre, eller har en underliggende sykdom som gjør at de er i prioriteringsgruppe 4 skal fortsatt få mRNA-vaksine. Det vil si at mRNA-vaksinene skal forbeholdes de i prioriteringsgruppe 1, 2, 3 og 4

FHI anbefaler fortsatt mRNA-vaksine til personer 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.
 

Det har på nåværende tidspunkt blitt vaksinert 826 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 270 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.

20% av m- RNA vaksinene Comirnaty er fordelt til utvalgt helsepersonell. Per nå har 151 helsepersonell fått dose 1 og 56 helsepersonell fått dose 1 og 2.

99 doser med vaksine fra AstraZeneca ble gitt til utvalgt helsepersonell i uke 7.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 24. februar.

Kommunen får vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får tilbud om vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.

Kommunen vil fortsette med å ringe alle over 80 år for å booke time etter hvert som vi får vaksiner. Når vi kommer til aldersgruppen 75-79 år, vil vi sende ut en sms til de som har forhåndsregistrert seg via koblingen på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er mandag til fredag  kl. 10 til 14. Per i dag har 7163 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 9 er det meldt at kommunen vil motta 37 hetteglass (222 doser) med m- RNA vaksinen Comirnaty. Alle kommuner i uke 8, og enkelte kommuner i uke 9, vil altså kun motta Comirnaty tilsvarende det antall de mottok som dose 1 tre uker tidligere, og ingen doser utover dette.

Vi har foreløpig ikke fått informasjon om hvor mange hetteglass vi vil motta av vaksinen fra AstraZeneca.

Uke 7

Det er meldt at kommunen vil motta:
 
- 37 hetteglass (222 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (Pfizer).
- Vaksine fra AstraZeneca. 
 
m-RNA vaksinen Comirnaty er foreløpig planlagt gitt til:
- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem 
- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre
- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 
- utvalgt helsepersonell
 
Vi venter på nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om hvordan dosene med AstraZeneca-vaksine skal benyttes i kommunen. 
 
Foreløpig anbefaler FHI mRNA-vaksine til personer 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.
Det har på nåværende tidspunkt blitt vaksinert 705 personer i Vestby med dose 1 og 174 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.
20% av vaksinene fra og med uke 2, er fordelt til utvalgt helsepersonell. Per nå har 145 helsepersonell fått dose 1 og 25 helsepersonell fått dose 1 og 2. Av praktiske hensyn vil det noen uker vaksineres litt mer enn 20% helsepersonell. Dette vil justeres i påfølgende uker. 
 
Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 17.februar. 
Kommunen har til nå fått vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken. 
 
De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får tilbud om vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.
Kommunen vil fortsette med å ringe alle over 80 år for å booke time etter hvert som vi får vaksiner. Når vi kommer til aldersgruppen 75-79 år, vil vi sende ut en sms til de som har forhåndsregistrert seg via koblingen på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per i dag har 6854 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 8 er det meldt at kommunen vil motta 39 hetteglass (234 doser) med m- RNA vaksinen Comirnaty. Vi har foreløpig ikke fått informasjon om hvor mange hetteglass vi vil motta av vaksinen fra AstraZeneca. 

Uke 6

Det har på nåværende tidspunkt blitt vaksinert 634 personer i Vestby. Av disse 634 er 132 fullvaksinert. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.

20% av vaksinene fra og med uke 2, er fordelt til utvalgt helsepersonell. Per nå har 100 helsepersonell fått vaksine. Av disse er 13 fullvaksinert.

Det er meldt at kommunen vil motta 41 hetteglass (246 doser) med vaksine denne uken.

Vaksinene er planlagt gitt til:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 

- 20% til utvalgt helsepersonell

Det vil bli vaksinering i Vestby Arena onsdag 10.februar.

Kommunen har til nå fått vaksiner på tirsdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får tilbud om vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.

Kommunen vil fortsette med å ringe alle over 80 år for å booke time etter hvert som vi får vaksiner. Når vi kommer til aldersgruppen 75-79 år, vil vi sende ut en sms til de som har forhåndsregistrert seg via lenken på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per i dag har 6553 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider. 

I uke 7 er det foreløpig meldt at kommunen vil motta 37 hetteglass (222 doser) med vaksine. Vaksinene er planlagt gitt til prioriteringsgruppe 2 og 3, og utvalgt helsepersonell.

 

uke 5

Kommunen får omtrent dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5 som opprinnelig planlagt. Det er meldt at kommunen vil motta 50 hetteglass (300 doser) med vaksine.

Vaksinene denne uken er planlagt til:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem.

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre.

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år.

- utvalgt helsepersonell.

De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.   

Uke 4

Det er meldt at kommunen vil motta 26 hetteglass (156 doser) med vaksine.

Vaksinene denne uken er planlagt til:

- til prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem (2. dose)

- til prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre.

- utvalgt helsepersonell.

De i prioriteringsgruppe 2 som får vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.   

Uke 3

Kommunen mottok 6 hetteglass (48 doser) med vaksine.

Vaksinene denne uken går til prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre. Det er hjemmetjenesten som utfører vaksineringen denne uken. I tillegg vil utvalgt helsepersonell  få tilbud om vaksinasjon. 

Uke 2

Kommunen mottok 11 hetteglass (66 doser) med vaksine.

Vaksinene gikk til prioriteringsgruppe 1 og 2, som er beboere i sykehjem, og innbyggere med alder 85 år og eldre. I tillegg fikk utvalgt helsepersonell tilbud om vaksinasjon.

Alle beboere på sykehjemmet, som ønsket vaksine, har nå fått første dose. 

Uke 1

Kommunen mottok 11 hetteglass (66 doser) med vaksine. Vaksinene gikk til prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem.