Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 16. juni, og torsdag 17. juni.

De som får tilbud om vaksine i uke 24 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose 2
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 8 og 9 som har fastlege i, og utenfor kommunen

De som får tilbud om vaksine i uke 24 av fastlegene:

 • Innbyggere som skal ha dose 2   


Klikk på + tegnet nedenfor for ytterligere informasjon om vaksinering i Vestby i de ulike ukene.  

Uke 24

Det har per 11. juni blitt vaksinert 5514 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 3975 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 8.

Det er meldt at kommunen i uke 24 vil motta:

223 hetteglass (1338 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine i uke 24 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose 2
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 8 og 9 som har fastlege i, og utenfor kommunen

De som får tilbud om vaksine i uke 24 av fastlegene:

 • Innbyggere som skal ha dose 2   
   

Intervallet mellom vaksinedosene er nå 9 uker og gjelder personer under 65 år uten underliggende sykdom samt helsepersonell. (Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt et intervall på 6 uker mellom dosene for personer i prioriteringsgruppe 1-7). Nedtrapping av doseintervall er en del av programstrategien for å sikre så rask fullvaksinasjon av befolkningen som mulig.
 

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei.

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 16. juni, og torsdag 117. juni.

Per  11. juni har 10 319 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som har fylt 18 år, som ønsker vaksine, til å registrere seg.

Uke 23

Det er per 4. juni blitt vaksinert 4923 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 3475 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 8.

Det er meldt at kommunen i uke 23 vil motta:

181 hetteglass (1086 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine i uke 23 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose 2
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 8 som har fastlege i, og utenfor kommunen

De som får tilbud om vaksine i uke 23 av fastlegene:

 • Innbyggere som skal ha dose 2   

Intervallet mellom vaksinedosene er utvidet til 12 uker for personer under 65 år uten underliggende sykdom, dvs prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer. (Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt et intervall på 6 uker mellom dosene for personer i prioriteringsgruppe 1-7).

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei.

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 9. juni, og torsdag 10. juni.

Per 4. juni har 9882 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som har fylt 18 år, som ønsker vaksine, til å registrere seg. 

Uke 22

Det har per 28. mai blitt vaksinert 4354 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 2880 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 6.

Det er meldt at kommunen i uke 22 vil motta:

194 hetteglass (1164 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine i uke 22 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose to
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 7 som har fastlege i, og utenfor kommunen
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe 8 (de eldste) 

De som får tilbud om vaksine i uke 22 av fastlegene:

 • Innbyggere som skal ha dose 2 (fått vaksine fra AstraZeneca som dose 1 i uke 10)
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe 7

Noen fastlegekontor vil bare gi dose to denne uken, og har sendt lister over prioriterte pasienter i gruppe 7 til kommunen. Disse vil få tilbud (på sms) om vaksine på Vestby arena, og det vil i invitasjonen stå hvor de skal møte.

I uke 22 blir vi ferdig med prioriteringsgruppe 7, og begynner med de eldste i prioriteringsgruppe 8.

Intervallet mellom vaksinedosene er utvidet til 12 uker for personer under 65 år uten underliggende sykdom, dvs prioriteringsgruppe 8 og 9, samt 18-44-åringer. (Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt et intervall på 6 uker mellom dosene for personer i prioriteringsgruppe 1-7).

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei.

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 2. juni, og torsdag 3. juni.

Per 28. mai har 9677 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som har fylt 18 år, som ønsker vaksine, til å registrere seg.

Uke 21

Det har per 21. mai blitt vaksinert 4308 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 2213 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 6.

Det er meldt at kommunen i uke 21 vil motta:

119 hetteglass (714 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine i uke 21 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose to
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 6 

De som får tilbud om vaksine i uke 21 av fastlegene:

 • Innbyggere som fikk dose 1 av AstraZeneca i uke 9 av sin fastlege.

I uke 21 blir vi ferdig med gruppe 6.

I uke 22 regner vi med å bli ferdig med gruppe 7 (som er innbyggere i alder 18-44 med underliggende sykdommer). Vi vil også legge ut noen timer til de eldste i gruppe 8 i uke 22.

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 26. mai

Per 21. mai har 9497 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle over 18 år, som ønsker vaksine, til å registrere seg.

 

Uke 20

Det har per 14. mai blitt vaksinert 4269 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 1652 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 6.

307 helsepersonell har fått dose 1 og 360 helsepersonell har fått dose 1 og 2. Flere som har fått dose 2 fordi de som fikk AstraZeneca som dose 1, får m-RNA vaksine som dose 2.

Det er meldt at kommunen i uke 20 vil motta:

100 hetteglass (600 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine i uke 20 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose to
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 6 som har fastleger i andre kommuner
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 6 som har fastlege på Vestbytorget legesenter

De som får tilbud om vaksine i uke 20 av fastlegene er innbyggere som fikk dose 1 i uke 14 av sin fastlege.

Vi regner med å bli helt ferdig med gruppe 6 i uke 21.

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 19. mai

Per 14. mai har 9273 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle over 18 år, som ønsker vaksine, til å registrere seg.

Uke 19

Det har per 7. april blitt vaksinert 3935 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 1320 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 5.

288 helsepersonell har fått dose 1 og 212 helsepersonell har fått dose 1 og 2.

Det er meldt at kommunen i uke 19 vil motta:

111 hetteglass (666 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine uke 19 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere i prioriteringsgruppe 1-4
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 5 og 6 som har fastleger i andre kommuner.
 • Innbyggere i prioriteringsgruppe gruppe 5 og 6 som har fastlege på Vestbytorget legesenter

De som får tilbud om vaksine uke 19 av fastlegene på Son legekontor, Brevik, Saglia og Vestby legesenter er:

 • innbyggere i prioriteringsgruppe 5-6. Fastlegene har definert hvem som er i denne gruppen av sine pasienter og holder på å planlegge innkalling til dette. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen for å få time til vaksinering.

Vi regner med å bli ferdig med gruppe 6 i uke 21 med forbehold om levering av vaksiner

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby Arena onsdag 12. mai

Per 7. mai har 8984 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registrere seg.

 

Uke 18

Det har per 30. april blitt vaksinert 3606 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 1061 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 5.

284 helsepersonell har fått dose 1 og 199 helsepersonell har fått dose 1 og 2.

Det er meldt at kommunen i uke 18 vil motta:

98 hetteglass (588 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine i uke 18 av kommunehelsetjenesten er:

 • Innbyggere som skal ha dose 2
 • innbyggere i prioriteringsgruppe 4 
 • innbyggere i gruppe 5 som har fastleger i andre kommuner.

De som får tilbud om vaksine  i uke 18 av fastlegene er:

 • innbyggere i prioriteringsgruppe 5. Fastlegene har definert hvem som er i denne gruppen av sine pasienter og holder på å planlegge innkalling til dette. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen for å få time til vaksinering.

Vi regner med å bli ferdig med prioriteringsgruppe 5 i uke 18.

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14, det er kortere ventetid hvis du ringer litt utpå dagen.

Det vil bli vaksinering i Vestby Arena onsdag 5. mai.

Per  30. april har 8747 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registrere seg. 

Uke 17

Det er per 21.april blitt vaksinert 3126 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 901 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 4. 
269 helsepersonell har fått dose 1 og 179 helsepersonell fått dose 1 og 2. 
 
Det er meldt at kommunen i uke 17 vil motta:
 
107 hetteglass (642 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).
 
De som får tilbud om vaksine denne uken av kommunehelsetjenesten er:
 • innbyggere i prioriteringsgruppe 4, som har forhåndsregistrert seg for vaksine på kommunens hjemmeside. Vi prioriterer etter alder, og har nå sendt ut invitasjon til alle innbyggere som blir 65 år i 2021.
 • noen innbyggere i gruppe 5 som har fastleger i andre kommuner.
De som får tilbud om vaksine  i uke 17 av fastlegene er:
 • noen innbyggere i prioriteringsgruppe 5. Fastlegene har definert hvem som er i denne gruppen av sine pasienter og holder på å planlegge innkalling til dette. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen for å få time til vaksinering. 
Vi regner med å bli ferdig med prioriteringsgruppe 5 i løpet av uke 18.

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende.
Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei
NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.
 
Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø.
Åpningstid hjelpetelefonen er mandag til fredag kl. 10-14. Vi anbefaler at du ringer litt utpå dagen, da slipper du vente i telefonkø. 
 
Det vil bli vaksinering i Vestby Arena onsdag 28. april.
 
Per i dag har 8548 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registrere seg.
 

Uke 16

Det har  per 16. april blitt vaksinert 2604 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 896 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 4.

262 helsepersonell har fått dose 1 og 178 helsepersonell fått dose 1 og 2.

Det er meldt at kommunen i uke 16 vil motta:

89 hetteglass (534 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine denne uken er innbyggere i prioriteringsgruppe 4, som har forhåndsregistrert seg for vaksine på kommunens hjemmeside.

Vi prioriterer etter alder, og har nå sendt ut invitasjon til innbyggere født før april 1956. Disse har fått invitasjon til vaksinasjon 21.4 og 28.4.

Fastlegene vaksinerer ikke denne uken. 

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 21. april.

Per 16. april har 8395 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registrere seg.

I uke 17 vil kommunen motta 107 hetteglass (642 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

 

Uke 15

Det har per 9. april blitt vaksinert 2022 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) med dose 1 og 896 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1 til 4.

252 helsepersonell har fått dose 1 og 178 helsepersonell fått dose 1 og 2.

363 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

Det er meldt at kommunen i uke 15 vil motta:

97 hetteglass (582 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De som får tilbud om vaksine denne uken er innbyggere i prioriteringsgruppe 4, som har forhåndsregistrert seg for vaksine på kommunens hjemmeside. Vi prioriterer etter alder, og har nå sendt ut invitasjon til innbyggere født i 1948 til 1951. Vi jobber samtidig med å ta kontakt med innbyggere over 75 år som ikke er registrert i helseboka for å avklare om de ønsker vaksine.

Fastlegene vaksinerer ikke denne uken. 

Vi sender ut tilbud om time til vaksinering på sms fortløpende. Ved å følge kobling i SMS ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø.

Åpningstid hjelpetelefonen er mandag-fredag kl.10-14. Grunnet stor pågang ved utsendte sms anbefaler vi deg å ringe utover dagen da det er kortere ventetid på telefonen.


Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 14. april.

Per 9. april har 8257 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registrere seg. 

Uke 13 og 14

Det har per 26. mars blitt vaksinert 1321 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 853 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.

211 helsepersonell har fått dose 1 og 155 helsepersonell har fått dose 1 og 2.

363 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

77 doser AstraZeneca er fordelt til fastleger til innbyggere i prioriteringsgruppe 5.

Det er meldt at kommunen i uke 13 vil motta:

43 hetteglass (258 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).
De som får tilbud om vaksine denne uken er innbyggere i prioriteringsgruppe 3, som har forhåndsregistrert seg for vaksine på kommunens hjemmeside. Vi prioriterer etter alder, og regner med å bli ferdig å vaksinere innbyggere i prioriteringsgruppe 3, som er de med alder 75-84 år, i uke 13 og 14. Vi har nå sendt ut invitasjon til innbyggere født i 1946, 1947 og tidlig 1948. Vi jobber samtidig med å ta kontakt med innbyggere over 75 år som ikke er registrert i helseboka for å avklare om de ønsker vaksine.

De som får tilbud om time til vaksinering denne uken og neste har fått en SMS av kommunen. Ved å følge lenken i SMS'en ser du hvilken type vaksine du får tilbud om å ta. Når du velger time, får du samtidig time til vaksinedose nr 2. Intervallet mellom vaksinedosene er nå 6 uker. Vi oppfordrer deg til å besvare raskt, da vi er avhengig av dette for å kunne tilby andre vaksine, dersom du takker nei

NB! Pass på at du fullfører hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen i påskeuken er man-tirs, kl. 10-14, og onsdag kl. 10-12.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 31. mars, og onsdag 7. april.

Per i dag har 7832 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider, og vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registrere seg.

I uke 14 vil kommunen motta 81 hetteglass (486 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

I uke 14 vil kommunen vaksinere prioriteringsgruppe 3 og 4 på Vestby arena, og fastlegene vil vaksinere innbyggere i prioriteringsgruppe 4b. Prioriteringsgruppe 4b er personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Fastlegene har definert hvem som er i denne gruppen av sine pasienter og holder på å planlegge innkalling til dette. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen for å få time til vaksinering.

Uke 12

Det har per 18. mars blitt vaksinert 1055 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 826 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3. 
 
199 helsepersonell fått dose 1 og 152 helsepersonell fått dose 1 og 2. 
 
363 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.
 
77 doser AstraZenaca er fordelt til fastleger til innbyggere i prioriteringsgruppe 5
 
Det er meldt at kommunen i uke 12 vil motta:
- 49 hetteglass (294 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).
 
Vaksinene vil bli gitt til innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 (75-85 år), og utvalgt helsepersonell.
 
De som får tilbud om vaksine i uke 12 er innbyggere i prioriteringsgruppe 3 (75-84 år), som har forhåndsregistrert seg for vaksine på kommunens hjemmeside. 
 
Vi prioriterer etter alder, og er nå kommet til innbyggere født i 1942 og 1943.  
 
De som får tilbud om time til vaksinering denne uken vil få en SMS av kommunen. I denne SMS en er det en link som du må følge for å bestille deg time. 
 
Det er viktig at du følger linken, og booker deg time så raskt som mulig etter du har mottatt linken. Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. 
 
Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 24. mars.
 
Denne uken vil ingen innbyggere få tilbud om vaksine hos fastlegen sin da vaksinen fra AstraZeneca mot covid-19 er satt på pause.
 
Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Per i dag har 7692 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 13 vil kommunen motta 43 hetteglass (258 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). 

Uke 11

Det har per 12. mars, blitt vaksinert 890 personer i Vestby (med m-RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 823 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.

176 helsepersonell fått dose 1 og 152 helsepersonell fått dose 1 og 2.

363 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

77 doser AstraZeneca er fordelt til fastleger til innbyggere i prioriteringsgruppe 5


Det er meldt at kommunen i uke 11 vil motta:

 • 29 hetteglass (174 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

Vaksinene vil bli gitt til innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 (75-85 år), og utvalgt helsepersonell.

De som får tilbud om vaksine i uke 11 er innbyggere i prioriteringsgruppe 3 (75-84 år), som har forhåndsregistrert seg for vaksine på kommunens hjemmeside.

Vi prioriterer etter alder, og er nå kommet til innbyggere født i 1942 og 1943.  

De som får tilbud om time til vaksinering denne uken vil få en SMS av kommunen. I denne SMS en er det en link som du må følge for å bestille deg time.

Det er viktig at du følger linken, og booker deg time så raskt som mulig, og senest innen mandag kl. 13.00.  

Hvis du trenger hjelp til dette kan du ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 17. mars.
 

I uke 11 vil ingen innbyggere vil få tilbud om vaksine hos fastlegen sin da vaksinen fra AstraZeneca mot covid-19 er satt på pause.


Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14.

Per i dag har 7605 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider.

Det er ikke meldt hvor mange vaksiner vi får i uke 12.

Uke 10

Det er meldt at kommunen vil motta:

 • 27 hetteglass (162 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De fleste vaksinene vil bli gitt til de som fikk dose 1 i uke 7. Disse innbyggerne tilhører hovedsakelig prioriteringsgruppe 3, og utvalgt helsepersonell. 

De som får tilbud om første vaksinedose denne uken vil bli kontaktet av kommunen.

 • Og 10 hetteglass (110 doser) med vaksine fra AstraZeneca.

Etter føringer fra FHI skal AstraZeneca-vaksinen kun brukes til helsepersonell. Når prioritert helsepersonell i kommunen er ferdig vaksinert, skal man begynne å vaksinere prioriteringsgruppe 5 med denne vaksinen, og deretter gruppe 6 og deretter gruppe 7.

Vi er snart ferdig å vaksinere helsepersonell i kommunen, så denne uken vil fastlegekontorene få noen få hetteglass med AstraZeneca vaksiner som skal gå til prioriteringsgruppe 5, som er innbyggere med alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

De som får tilbud om vaksine hos fastlegen denne uken vil bli kontaktet av fastlegekontoret. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen for å få time til vaksinering. 

Det har per 3. mars blitt vaksinert 853 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 699 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3. 155 helsepersonell fått dose 1 og 144 helsepersonell fått dose 1 og 2.

319 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 10. mars.

Kommunen får vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per 5. mars har 7435 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 11 får vi 29 hetteglass (174 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Det er ikke meldt om/hvor mange doser vi får av AstraZeneca vaksinen. 

Uke 9

I uke 9 er det meldt at kommunen vil motta:

 • 37 hetteglass (222 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

De fleste vaksinene vil bli gitt til de som fikk dose 1 i uke 6. De som får tilbud om første vaksinedose denne uken vil bli kontaktet av kommunen.

Disse innbyggerne tilhører:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 

-  og utvalgt helsepersonell

 • 10 hetteglass (110 doser) med vaksine fra AstraZeneca.

Etter føringer fra FHI skal AstraZeneca-vaksinen kun brukes til helsepersonell. Når prioritert helsepersonell i kommunen er ferdig vaksinert, skal man begynne å vaksinere prioriteringsgruppe 5 med denne vaksinen, og deretter gruppe 6 og deretter gruppe 7.

FHI anbefaler fortsatt mRNA-vaksine til personer 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

Per 24. februar er det vaksinert 826 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 504 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3. 151 helsepersonell fått dose 1 og 103 helsepersonell fått dose 1 og 2.

220 helsepersonell er blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 3. mars.

Kommunen får vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per 25. februar har 7220 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 10 får vi 27 hetteglass(162 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

 

Uke 8

I uke 8 og 9 vil kommunen kun motta nok vaksinedoser (med m-RNA vaksinen Comirnaty) til dose 2. Det betyr at ingen innbyggere vil få dose 1 denne uken. 
 
Antall vaksinedoser kommunen vil motta uke 8 er altså:
 • 39 hetteglass (234 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). m-RNA vaksinen Comirnaty er planlagt gitt til:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 

-  utvalgt helsepersonell
 

 • 10 hetteglass (100 doser) vaksine fra AstraZeneca.

AstraZeneca-vaksinen er planlagt gitt til:

-utvalgt helsepersonell 
 

Etter føringer fra FHI skal AstraZeneca-vaksinen i kommunene i uke 7 og 8 kun brukes til helsepersonell. Dette gjelder selv om man bruker mer enn 20% av det totale antallet nye doser på helsepersonell.

Prioritert helsepersonell som er 65 år eller eldre, eller har en underliggende sykdom som gjør at de er i prioriteringsgruppe 4 skal fortsatt få mRNA-vaksine. Det vil si at mRNA-vaksinene skal forbeholdes de i prioriteringsgruppe 1, 2, 3 og 4

FHI anbefaler fortsatt mRNA-vaksine til personer 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.
 

Per 17. februar er det vaksinert 826 personer i Vestby (med m- RNA vaksinen Comirnaty) dose 1 og 270 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.

20% av m- RNA vaksinene Comirnaty er fordelt til utvalgt helsepersonell. Per nå har 151 helsepersonell fått dose 1 og 56 helsepersonell fått dose 1 og 2.

99 doser med vaksine fra AstraZeneca ble gitt til utvalgt helsepersonell i uke 7.

Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 24. februar.

Kommunen får vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får tilbud om vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.

Kommunen vil fortsette med å ringe alle over 80 år for å booke time etter hvert som vi får vaksiner. Når vi kommer til aldersgruppen 75-79 år, vil vi sende ut en sms til de som har forhåndsregistrert seg via koblingen på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er mandag til fredag  kl. 10 til 14. Per 18. februar har 7163 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 9 er det meldt at kommunen vil motta 37 hetteglass (222 doser) med m- RNA vaksinen Comirnaty. Alle kommuner i uke 8, og enkelte kommuner i uke 9, vil altså kun motta Comirnaty tilsvarende det antall de mottok som dose 1 tre uker tidligere, og ingen doser utover dette.

Vi har foreløpig ikke fått informasjon om hvor mange hetteglass vi vil motta av vaksinen fra AstraZeneca.

Uke 7

Det er meldt at kommunen vil motta:
 
- 37 hetteglass (222 doser) med m-RNA- vaksinen Comirnaty (Pfizer).
- Vaksine fra AstraZeneca. 
 
m-RNA vaksinen Comirnaty er foreløpig planlagt gitt til:
- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem 
- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre
- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 
- utvalgt helsepersonell
 
Vi venter på nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om hvordan dosene med AstraZeneca-vaksine skal benyttes i kommunen. 
 
Foreløpig anbefaler FHI mRNA-vaksine til personer 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.
Det har på nåværende tidspunkt blitt vaksinert 705 personer i Vestby med dose 1 og 174 med dose 1 og 2. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.
20% av vaksinene fra og med uke 2, er fordelt til utvalgt helsepersonell. Per nå har 145 helsepersonell fått dose 1 og 25 helsepersonell fått dose 1 og 2. Av praktiske hensyn vil det noen uker vaksineres litt mer enn 20% helsepersonell. Dette vil justeres i påfølgende uker. 
 
Det vil bli vaksinering i Vestby arena onsdag 17.februar. 
Kommunen har til nå fått vaksiner på tirdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken. 
 
De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får tilbud om vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.
Kommunen vil fortsette med å ringe alle over 80 år for å booke time etter hvert som vi får vaksiner. Når vi kommer til aldersgruppen 75-79 år, vil vi sende ut en sms til de som har forhåndsregistrert seg via koblingen på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per i dag har 6854 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider

I uke 8 er det meldt at kommunen vil motta 39 hetteglass (234 doser) med m- RNA vaksinen Comirnaty. Vi har foreløpig ikke fått informasjon om hvor mange hetteglass vi vil motta av vaksinen fra AstraZeneca. 

Uke 6

Det har på nåværende tidspunkt blitt vaksinert 634 personer i Vestby. Av disse 634 er 132 fullvaksinert. De vaksinerte tilhører prioriteringsgruppe 1, 2 og 3.

20% av vaksinene fra og med uke 2, er fordelt til utvalgt helsepersonell. Per nå har 100 helsepersonell fått vaksine. Av disse er 13 fullvaksinert.

Det er meldt at kommunen vil motta 41 hetteglass (246 doser) med vaksine denne uken.

Vaksinene er planlagt gitt til:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år 

- 20% til utvalgt helsepersonell

Det vil bli vaksinering i Vestby Arena onsdag 10.februar.

Kommunen har til nå fått vaksiner på tirsdager så det planlegges å fortsette med vaksinering onsdager fremover. Etter hvert som vi får flere vaksiner, vil vi vaksinere flere dager i uken.

De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får tilbud om vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.

Kommunen vil fortsette med å ringe alle over 80 år for å booke time etter hvert som vi får vaksiner. Når vi kommer til aldersgruppen 75-79 år, vil vi sende ut en sms til de som har forhåndsregistrert seg via lenken på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller fastlegene for å få time til vaksine, men du kan ringe hjelpetelefonen på telefon 64 98 01 00 for å få hjelp til å registrere deg i vaksinekø. Åpningstid hjelpetelefonen er man-fre, kl. 10-14. Per i dag har 6553 innbyggere forhåndregistrert seg for vaksine på kommunens nettsider. 

I uke 7 er det foreløpig meldt at kommunen vil motta 37 hetteglass (222 doser) med vaksine. Vaksinene er planlagt gitt til prioriteringsgruppe 2 og 3, og utvalgt helsepersonell.

 

uke 5

Kommunen får omtrent dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5 som opprinnelig planlagt. Det er meldt at kommunen vil motta 50 hetteglass (300 doser) med vaksine.

Vaksinene denne uken er planlagt til:

- prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem.

- prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre.

- prioriteringsgruppe 3, som er innbyggere med alder 75-84 år.

- utvalgt helsepersonell.

De i prioriteringsgruppe 2 og 3 som får vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.   

Uke 4

Det er meldt at kommunen vil motta 26 hetteglass (156 doser) med vaksine.

Vaksinene denne uken er planlagt til:

- til prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem (2. dose)

- til prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre.

- utvalgt helsepersonell.

De i prioriteringsgruppe 2 som får vaksine denne uken vil bli ringt av kommunen.   

Uke 3

Kommunen mottok 6 hetteglass (48 doser) med vaksine.

Vaksinene denne uken går til prioriteringsgruppe 2, som er innbyggere med alder 85 år og eldre. Det er hjemmetjenesten som utfører vaksineringen denne uken. I tillegg vil utvalgt helsepersonell  få tilbud om vaksinasjon. 

Uke 2

Kommunen mottok 11 hetteglass (66 doser) med vaksine.

Vaksinene gikk til prioriteringsgruppe 1 og 2, som er beboere i sykehjem, og innbyggere med alder 85 år og eldre. I tillegg fikk utvalgt helsepersonell tilbud om vaksinasjon.

Alle beboere på sykehjemmet, som ønsket vaksine, har nå fått første dose. 

Uke 1

Kommunen mottok 11 hetteglass (66 doser) med vaksine. Vaksinene gikk til prioriteringsgruppe 1, som er beboere i sykehjem. 

Er du over 80 år og ikke blitt oppringt?

Vi har nå ringt alle innbyggere over 80 år, de har fått tilbud om time etterhvert som vi har mottatt vaksiner. 

Vi har sendt brev til de over 80 år som vi ikke har klart å få tak i per telefon, Vi ber derfor om at personer over 80 år som ikke allerede er kontaktet av kommunen selv tar kontakt med oss hvis de ønsker vaksine.

Hvis du allerede er forhåndsregistrert trenger du ikke gjøre noe. 

Alle blir først registrert i vaksinekø. Når du er registrert kan du vente til du mottar SMS til din telefon med beskjed om at det er tid for å bestille time. Det skjer etter hvert som kommunen mottar vaksiner, i prioritert rekkefølge. 

Ring vår hjelpetelefon hvis du ønsker hjelp til registrering. 

Koronavaksinasjonsstatistikk
På Folkehelseinstituttets sider finner du oversikt over antall vaksinerte i hver enkelt kommune