Tjenestetilbudet generelt
Tjenestetilbudet er på samme nivå som ved sist statusrapport.
 

Ansatte
Ingen endring siden sist statusrapport.
 

Planer og tiltak for den nærmeste tiden
Planlegging av opprettelse og drift av denne teststasjonen er godt i gang, og vil bli åpnet mandag 14. september 0900. Teststasjonen vil i første omgang bli bemannet med omdisponert personale fra andre enheter i kommunen, mens nyansatte får opplæring. Tilbudet vil være åpent syv dager i uken fra 0830 til 1500.

Det vil fortsatt være slik at de som har behov for legetilsyn, samt de som har behov for legetilsyn og i tillegg skal testes, skal til koronalegevakten. Koronalegevakten er fortsatt lokalisert ved Peer Gynt helsehus i Moss. Den lokale teststasjonen er ment for de som mistenker at de har blitt smittet, eller har symptomer på smitte uten at de har behov for legetilsyn. 

Med åpningen av denne teststasjonen vil Vestby kommune kunne oppfylle kravet om kapasitet til å teste 5% av befolkningen hver uke.

 

Økonomi
Kostnaden ved å drive teststasjonen er om lag 7,5 millioner på årsbasis. Det vil bli fremmet en egen sak til neste møte i kommunestyret som gir en gjennomgang og oppsummering av hvordan pandemien har påvirket kommunens økonomi, og hvilke kostnader og inntektstap den har medført.
 

Oppsummering
Situasjonen synes å være under kontroll, og kommunen forbereder seg nå på at tiltak og restriksjoner vil være på dagens nivå i lang tid fremover.

 

 

Sjur Authen
Rådmann