Grevlingen  uteareal

Stenging av barnehager og skoler videreføres

Regjeringen besluttet den 24. mars å forlenge stenging av barnehager og skoler til og med mandag 13. april 2020.​ 

Kommunen gir fortsatt tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske stillinger som har fått godkjent opphold i barnehagen/skolen.
 
Tilbudet gis ved:
  • Øståsen barnehage – barn fra Øståsen og Grevlingen
  • Deør barnehage – barn fra Deør
  • Pepperstadmarka – barn fra Pepperstadmarka
  • Støttumveien – barn fra og Risil, Støttumveien,  Solerunden og Østbydammen
  • Brevik skole – elever fra Brevik
  • Son skole – elever fra Son og Hølen
  • Vestby skole – elever fra Vestby og Bjørlien

Private barnehager gir også tilbud i henhold til føringer fra myndighetene. 

Hvis listen over hvilke yrker som tenkes som samfunnskritiske utvides, må foresatte sende mail til styrer og rektor med begrunnelse. 
 
Med hilsen 
Sjur Authen
rådmann
       
 
-------------------------------------------------------------------------------------