Stillehavsøsters truer biologisk mangfold og må bekjempes Foto: HI

Bekjempelse av Stillehavsøsters

Stillehavsøsters er en fremmed art som kan påvirke norsk natur svært negativt. Arten vokser eksplosivt raskt og kan true andre arter som flatøsters og blåskjell. De knivskarpe skjellene kan også ødelegge badestrender og i verste fall gjøre deler av strandsonen uframkommelig.

Fremmede arter kan gjøre stor skade på norsk natur ved at de fortrenger arter som naturlig lever her.

Stillehavsøsters står på Artsdatabankens svarteliste i kategorien svært høy risiko, dvs. arter som lett sprer seg og gjør stor skade. Det er ikke mulig å bli kvitt arten, hovedmålet må være å forebygge spredning av stillehavsøsters til nye områder og redusere forekomst og konsekvenser av eksisterende forekomster.

Mer info 
Soon fridykkerklubbs' produksjon vedrørende bekjempelse av Stillehavsøsters finnes nedenfor og til høyre Vestby kommunes informasjonsbrosjyre. Det er også utarbeidet en plukkeveileder som oppdateres jevnlig.

Gylta og Flyndra: Fokus på Fjæra

Gylta og Flyndra: Fokus på Fjæra med Østersjegeren

Gylta og Flyndra: Fokus på fjæra med Christer Berens

 

Tips en venn Skriv ut