Støttumveien Barnehage

Støttumveien barnehage

Støttumveien barnehage ligger i nærheten av Vestby stasjon og stod ferdig i 2003. Barnehagen har 4 avdelinger som samarbeider tett om barn, tema, aktiviteter, praktiske utfordringer og turer.

Støttumveien barnehage stod ferdig november 2003. Den ligger sentralt i Vestby sentrum og togstasjonen.

Barnehagens visjon:
”Sammen for den gode barndommen.”

Atmosfæren i barnehagen skal være preget av omsorg, åpenhet, tillit, gjensidig respekt, humor og skal være et inkluderende miljø.

Barnehagen samarbeider tett om barn, tema, aktiviteter og turer. Vi har fokus på miljø og er miljøbevisste! Høst 2014 mottok vi det grønne flagget!

Vi tilbyr variert og sund mat. Varmmat til alle barna på fredager. Det serveres grønnsaker til lunsj og frukt klokken 14.00.

Vi har også fokus på fysisk aktivitet og uteliv.

Barnehagens turer går til skogen og andre aktuelle steder i nærmiljøet. I skogen har vi en bålplass og en gapahuk. Barnehagen har også en stor lavvo inne på barnehagens område. Den er ofte i bruk! Her kan barna varme seg ved bålet på kalde dager, og kose seg med mat og drikke.

Enkelte ganger kommer turgruppene tilbake til barnehagen og spiser maten inne i lavvoen. Vi ønsker å gi barna god opplevelse og mestring i tur og uteliv.
Siste fredag i måneden inviterer barnehagen til vaffelfrokost. Dette er populært for store og små. Samtidig en fin måte for foreldre, barn og personal til å bli kjent med hverandre.

Flerkulturelt arbeid er sentralt i vår barnehage. Vi blir kjent med de forskjellige kulturer vi møter i hverdagen, og gjør oss kjent med hvordan de forskjellige markerer sin høytid.

Ved oppstart av nytt barnehageår får nye foresatte invitasjon til et møte før oppstart, samt invitasjon til å besøke barnehagen før oppstart. Vi ser viktigheten av å skape en god tilvenningsperiode, og trygghet står i fokus. Vi tilbyr alle foresatte en oppstartsamtale i løpet av de første ukene. For familier med annet morsmål bruker vi tolk ved behov.

Velkommen til oss !

Bål.jpg   Grille pølser.jpg

Tips en venn Skriv ut