Skinnesliping langs jernbanesporet mellom Ski og Moss

"Bane Nor skal utføre arbeider langs jernbanesporet på Østfoldbanen.

Det skal arbeides med skinnesliping langs jernbanesporet. Til dette arbeidet benyttes skinnegående arbeidstog. Maskinene er støydempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen er mellom 62 og 72 dBA.

Det skal slipes skinner på strekningen Ski - Moss fra den 26. til den 31. oktober.

På grunn av tett togtrafikk som må avvikles som normalt, må dette dessverre utføres i togfrie perioder på natt. Arbeidet vil foregå fortløpende langs sporene og de berørte naboene vil ikke bli påført støy over lengre tid. Tid på døgnet det skal arbeides, er fra ca. kl. 24:00 til ca. kl. 06:00.

Sliping forbedrer kvaliteten på sporet og øker levetiden til skinnene. Dette gjøres også for å redusere støyen fra togskinnene når togene passerer. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves som litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken enn før slipingen. Det gnistrer en del når slipetoget kjører, og maskinen beveger seg med en fart på ca. 6 til 10 km i timen.

Alle berørte naboer er varslet."