Stolpejakt er en mosjonsaktivitet som kombinerer turgåing, kultur- og opplevelser i naturen. Hovedsakelig er aktiviteten lokalisert til nærmiljøene, men har også spredt seg ut i mer tradisjonelt skogsterreng og i fjellet. Stolpejakten er tilgjengelig via app’en Stolpejakten. Stolpene er plassert ut i boligbebyggelse og i etablerte turområder i hver kommune. Man kan gå, sykle eller løpe for å finne stolper. Mange av stolpene er også tilgjengelige for rullestolbrukere og med barnevogn.
 
Stolpejakten er et konsept som har spredd seg til store deler av landet og du kan lese mer om det på www.stolpejakten.no eller i app’en til Stolpejakten. Følg oss gjerne på vår facebookside Stolpejakten i Moss, Våler, Råde og Vestby.
 
Stolpejaktsesongen 2021 startet opp 24. mars på Søndre Jeløy, og nye områder slippes fortløpende. I Vestby kommune vil det i 2021 finnes 100 stolper som vil være plassert ute i forskjellige tidsrom. Kartfiler og oversikt over stolpejaktområder i Vestby kommune finner du via app’en Stolpejakten eller via kommunens hjemmesider.
 
God stolpejakt!