Stor besøksøkning på bibliotekene i Vestby Foto: Frank Michaelsen, Deichman

Stor besøksøkning på bibliotekene i Vestby

Vestby og Son bibliotek økte besøket med 22% i 2019! 

Bibliotekene er populære steder å oppholde seg for små og store i hele landet, og i Vestby viste innbyggerne tydelig at de er glade i bibliotekene sine i 2019. Det vitner den solide økningen i antall besøk om. Son bibliotek har hatt meråpent i hele 2019, et tilbud der lånerne kan logge seg inn og bruke biblioteket utenom betjent tid. Disse brukerne har nok bidratt til den kraftige besøksøkningen i Son, og vi er svært glade for at ordningen faller i smak hos innbyggerne. Også i Vestby steg besøkstallet markant i året som gikk. 

Utlånet i bibliotekene var stabilt i 2019. Barna låner fortsatt mer enn de voksne, og det er skjønnlitteraturen som dominerer for begge grupper. Ikke alle vet at biblioteket låner ut e-bøker og elektroniske lydbøker. Bare 3% av utlånet er av elektronisk materiale, selv om utvalget økte mye og spesielt for lydbøkene. Bibliotekets lånere har også gratis tilgang til elektroniske aviser, blader og filmer, men her har vi ikke statistikk for bruk enda. I året som kommer skal vi jobbe med å spre informasjon om disse flotte, digitale tilbudene. 

Suksessen med den nasjonale lesekampanjen Sommerles fortsatte i 2019. Via en egen nettside kunne skolebarn registrere leste bøker, få poeng, vinne premier og bli med på fest. På bare tre år har deltakelsen økt fra 17 til 27% av barna i kommunen.

I 2019 feiret vi spesielt at Tor Åge Bringsværd fylte 80 år med barneforestillinger, filmvisning, høytlesningsmaraton under Sånafest, og stor festkveld og utstilling i oktober. Ellers har man kunnet få med seg konserter, foredrag, yoga, film og teater i løpet av året. Mange frivillige er i sving i bibliotekenes lokaler. Bibliotekets venneforening i Son har jevnlige forfattertreff. Veiledning for slektsforskere, advokatvakt, brettspillkvelder, lesesirkel og språkkafe er aktiviteter man jevnlig kunne være med på –alt helt gratis. Totalt deltok drøyt 2700 besøkende på rundt 130 arrangementer i bibliotekene i 2019. 


Besøkstall totalt og sammenligningstall fra året før
70 311 i 2019 mot 57 516 i 2018.
Totalt utlån og sammenligningstall fra året før
59 216 i 2019 mot 59 051 i 2018.
Utlån voksenbøker og sammenligningstall fra året før
18 985 i 2019 mot 18 219 i 2018.
Utlån barnebøker og sammenligningstall fra året før
25 673 i 2019 mot 26 603 i 2018.
Utlån andre medier (blader, CD og DVD) og sammenligningstall fra året før
12 678 i 2019 mot 12 983 i 2018.
Utlån ebøker og sammenligningstall fra året før
1 880 i 2019 mot 1 246 i 2018.

Bokåret 2019