Per november 2021 har StorFollo IKT 25 ansatte
 
Ås, Vestby og Frogn kommune leverer et bredt spekter av tjenester og har i dag en stor portefølje av systemer og planlagte prosjekter. StorFollo IKT har fokus på modernisering av driftsmiljøer og skal etablere langsiktige strategier rundt arkitektur, informasjonsforvaltning, infrastruktur og driftssenter.

StorFollo IKT  i Drøbak Foto Frogn kommune.png