KS Styrevervregisteret_logo

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det av interesse å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Du finner styrevervregisteret for folkevalgte og administrativ ledelse i Vestby kommune ved å velge Akershus fylke og deretter Vestby kommune eller klikk på direkte link her.

Tips en venn Skriv ut