Sykehjem - avlastning

Dette er et tilbud til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning er ikke aktiv behandling og/ eller rehabilitering.

Saksgang:
Søknad skrives og undertegnes av den som har behov for avlastning. Søknaden sendes til Vestby sykehjem, Randembakken 5, 1540 Vestby. Innkommet søknad behandles i tildelingsteamet i førstkommende møte

Betingelser:
Avlastningsopphold i sykehjem tildeles i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven

Tips en venn Skriv ut