Sykehjem - korttid

Korttidsopphold er et tilbud til syke-og pleietrengende som har behov for et bo - og behandlingstilbud for et kortere tidsrom, uavhengig av alder.

Ved kortidsopphold kan man få tilbud om:
Hjelp til personlig hygiene ved behov.
Måltider
Medisiner og medisinsk forbruksmateriell
Legetilsyn
Behandling og rehabilitering
Sosiale aktiviteter
Tilbud om frisør og fotpleie, med egenbetaling


Saksgang:
Søknad skrives og undertegnes av den som har behov for kortidsoppholdet
Søknaden sendes til Vestby sykehjem, Randembakken 5, 1540 Vestby.
Innkommet søknad behandles i tildelingsteamet i førstkommende møte.

Lov om helse- og omsorgstjenester 

Forskrift om boform for heldøgns omsorg og pleie av 14.november 1988. 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunale betalingssatser

 

 

Tips en venn Skriv ut