Sykehjem - langtid

Tjenesten kan tildeles alle, uavhengig av alder. Tjenesten tildeles til de som har sammensatte pleie- og omsorgsbehov, som ikke kan dekkes ved hjelp av hjemmebaserte tjenester.

Saksgang
Søknad skrives og undertegnes av den som har behov for tjenesten.
Søknaden sendes til Vestby sykehjem,  Randembakken 5, 1540 Vestby.
Innkommet søknad behandles i tildelingsteamet i førstkommende møte.

Betaling for langtidsopphold på sykehjemmet skjer i forhold til inntekt, pensjon, renter o.l.

Tips en venn Skriv ut