Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov for:
 - medbestemmelse og opplevelse av mestring og livskvalitet
 - opprettholdelse av adekvat funksjonsnivå med fokus på egeninnsats
 - bistand til medisinsk behandling
 - rehabilitering
 - bistand til egenomsorg

Ansvarsområde

  • Tildeling av langtidsopphold i institusjon
  • Tildeling av korttids-, rehabiliterings- og avlastningsopphold