Resultatområdeleder for sykehjemmet er Aud Palm

Vestby sykehjem

Resultatområdeleder for sykehjemmet er Aud Palm

Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov for:
- medbestemmelse og opplevelse av mestring og livskvalitet
- opprettholdelse av adekvat funksjonsnivå med fokus på egeninnsats
- bistand til medisinsk behandling
- rehabilitering
- bistand til egenomsorg

Ansvarsområde:

  • Tildeling av langtidsopphold i institusjon
  • Tildeling av korttids-, rehabiliterings- og avlastningsopphold
Tips en venn Skriv ut