Alle pasienter på sykehjemmet har denne uken fått dose 2 av vaksinen. Det innebærer at man fra slutten av neste uke kan lempe på besøksrestriksjonene ut fra de anbefalingene FHI kommer med, da full beskyttelse oppnås en uke etter dose 2.