Les mer i Sykkelstrategi for Vestby
I sykkelstrategiens handlingsdel ser du hvordan det jobbes med de konkrete tiltakene

I tillegg til at det jobbes med fysisk tilrettelegging for syklister, satses det blant annet på sykkelvennlige skoler, sykle til jobben-aksjon og utlån av sykler gjennom vårt elsykkelbibliotek - for å nevne noe.