Taket på vanntårnet er blåst av - vis varsomhet i området!

Taket på Berg vanntårn har blåst av- vis varsomhet i området!

Deler av taket på Berg vanntårn er blåst ned. Vennligst vis varsomhet i dette området da deler av takplatene er tatt av vinden. Det er satt opp sperringer og sikring av vanntårnet. 

At blikkplatene på hele taket snart er borte påvirker derimot ikke kvaliteten på vannet i tårnet. Vannet er helt trygt å drikke.

Se også artikkel i Vestby avis. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til vakt tlf. 932 14 917.