Tallene for Vestby ser slik ut:

Totalt beløp kr. 852.733
av totalt kr. 228.417.981 innsamlet i hele landet.

Rangering nasjonalt
88. plass
av totalt 357 kommuner i landet fordelt på innbyggere

Innbyggertall
18 042
innbyggere i Vestby

Rangering i fylket
11. plass
av totalt 51 kommuner, fordelt på innbyggere.

Bidrag pr. innbygger
Kr 47,26 pr. innbygger i kommunen.
Dette er kr 4,54 over landsgjennomsnittet på kr 42,72. 

TV-aksjonen NRK 2020 til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

TV-aksjonen 2020 Et hav av muligheter