Til denne jobben ble Næringstjenester AS engasjert, og de har gjort en fantastisk innsats og løst oppdraget på en eksemplarisk måte. Et stort antall paller med bøker har blitt transportert bort, inventar er flyttet ut og mange timer arbeidsinnsats lagt ned,  alt sammen utført med godt humør og en løsningsorientert holdning.
 
Tusen takk for hjelpen!
 
Næringstjenester rydder Rimibygget_4 X Foto Vestby kommune_800x235[1].jpg