Bifrost Hølen regnbueteater

Teatertilbudet ved Vestby kulturskole

Kulturskolen tilbyr teaterundervisning i samarbeid med Bifrost – Hølen Regnbueteater. Bifrost er en frivillig forening drevet av et foreldrestyre. Elevene i Bifrost er også elever ved kulturskolen og søknad gjøres via kulturskolen sitt elektroniske søknadsskjema.

Undervisning:

Bifrost gir opplæring i skuespillkunst med vekt på fysisk teater og gjøgling. Fantasi og bevegelse vektlegges og et visuelt sceneuttrykk settes i sentrum. Det arbeides med et fysisk orientert teater, hvor bevegelse, stemme, rytme, dynamikk og musikk er sentralt, sammen med visuelle og symbolske virkemidler. Arbeid med kropp og stemme er grunnleggende for å utvikle elevenes forståelse for kroppsspråkets betydning i teatret og i all kommunikasjon. Gjennom rollelek og improvisasjonsarbeid, utvikles elevens evne til spontanitet, kreativitet, rolleinnlevelse, lytting, tilstedeværelse og samhandling. Ordforråd og uttrykksevne styrkes. Det arbeides med mime, figurteater, masker, sjonglering, akrobatikk, scenekamp, sang, rytmer og musikk.

I Bifrost skal barn og unge få anledning til å strekke sine egne grenser samtidig som gruppesamspill og samarbeidsevner vektlegges. Alle øvelser er grunnleggende rettet mot forestillinger. Teater er formidling. Teater skal ses og oppleves av et publikum.

Organisering:

Det er foreldrestyret i Bifrost som har ansvar for organisering av foreningens virksomhet. Det forventes at foresatte deltar aktivt i arbeidet med å drive teaterlaget, særlig opp mot forestillinger. Bifrost styrer selv opptak av nye elever. Opptak skjer på bakgrunn av ventelisteansiennitet, samt pedagogiske vurderinger med hensyn til gruppesammensetning (bl.a. kjønn og alder).

Barn og unge som deltar i Bifrost sine tilbud er også elever ved kulturskolen. Instruktørene i Bifrost er ansatt i kulturskolen. Det gis ukentlig undervisning. I forbindelse med forestillinger kan undervisningen intensiveres. Undervisningen gis i grupper på 10-16 elever, med 2 instruktører tilstede.

 

Tips en venn Skriv ut