Tekniske hjelpemidler

Hjemmetjenesten har et lite lager for hjelpemidler til kortvarig bruk.
Ved behov av større hjelpemidler f.eks sykehusseng og andre hjelpemidler for langvarig bruk,
er vi behjelpelig med utfylling av søknad.

Betingelser
Søker må være i behov av hjelpemidler.

Saksgang
Midlertidig utleie av hjelpemidler fra kommunens nærlager behandles og vedtas av hjemmetjenesten.

Langvarig utlån av hjelpemidler behandles av hjelpemiddelsentralen.

Saksbehandlingstid
1 - 7 dager

Ved bruk av elektronisk søknadsskjema
Legg inn opplysninger om nærmeste pårørende samt navn og telefonnummer på fastlege i feltet for begrunnelse av søknaden.

Tips en venn Skriv ut